ČeskyDeutschEnglish
Varhanářská dílna Kánský - Brachtl: Úvodní strana / Naše nástroje
Fotografie
Banská Bystrica - Slovensko, katedrála sv. Františka Xaverského
 

Banská Bystrica - Slovensko

Na konci roku 2001 se na nás obrátil Banskobystrický diecézní biskup Mons. Rudolf Baláž, zdali bychom chtěli postavit varhany do katedrály sv. Františka Xaverského v Banské Bystrici. Nové varhany by měly být stavěny podle projektu Ing. Bohumila Plánského a vzoru krnovské továrny na varhany. Za zakázku jsme byli samozřejmě rádi, ale vnitřně jsme hodně zápasili s ideou nástroje. Naše návrhy postavit nástroj podle vzoru Martina Podkonického s modernější skříní byly jasně odmítnuty. Byla to výzva - stavět podle krnovské továrny, vracet se ve vývoji, zapřít sama sebe. Ale, je to až příliš významná zakázka, abychom si mohli dovolit ji odmítnout. Musíme přiznat, že vnitřní rozpor je na nástroji vidět. Dnes jasně víme, že pokud varhanář s filosofií nástroje nesouhlasí, nemá ho stavět. Neprospěje to ani staviteli, ani varhanám.
Vnutili jsme ale nástroji kvalitní řemeslo, i když se bránil!
Výtvarné prvky řezeb, kterých se zhostil František Nedomlel. Dále použití masívního dřeva, rámové konstrukce skříně s rozebíratelnými spoji (ve spolupráci s VARFI s.r.o.), absence vrutů a moderních spojovacích materiálů, vypracovaná kresba jasanového a jilmového dřeva ve výplních, zlacená lábia prospektových píšťal (ale zlatem!) a funkční mechanika.
snad nám prominou...

Dispozice, technické řešení, návrh skříně: Ing. Bohumil Plánský
Technická dokumentace, výtvarné pojetí, hrací stůl: Mgr. Jaromír Kánský
Řezby: František Nedomlel
Intonace: Josef Brachtl

Dispozice

 
I. manuál – hlavný stroj: 
Budron  16´
Principál 
Kryt 
Gamba 
Oktáva 
Flauta špicatá 
Flauta lesná 
Mixtúra 4-5x  1 1/3´
Trúbka 
II. manuál – pozitív: 
Kopula maior 
Principál 
Flauta minor 
Seskvialtera 2x  2 2/3´+1 3/5
Oktáva 
Kvinta  1 1/3´
Superoktáva 
Dulcian 
III. manuál – žalúziový stroj: 
Flauta rúrková 
Salicionál 
Vox coelestis 
Nočný roh 
Fugara 
Nasard  2 2/3´
Principál 
Tercia  1 3/5´
Akúta 4x 
Hoboj 
Pedál: 
Principálbas  16´
Subbas  16´
Oktávbas 
Kvintbas  5 1/3´
Chorálbas 2x 
Fagot  16´
Trúbka 
Tremolo II, III 
Spojky mechanické:  
II/I, I/P, II/P 
Spojky elektrické:  
III/I, III/I 16´, III/P 
 
Elektronické paměťové zařízení Setzer 2x 512 kombinací