ČeskyDeutschEnglish
Varhanářská dílna Kánský - Brachtl: Úvodní strana / Naše nástroje
Fotografie
Praha - Břevnov, bazilika sv. Markéty
 

Praha - Břevnov

Vrcholně barokní stavbu baziliky sv. Markéty měl na starosti stavitel Kryštof Dientzenhofer. O vnitřní vybavení včetně varhan se zasloužil jeho syn Kilian Ignác Dientzenhofer. Podle jeho návrhu vznikla skvostná skříň varhan, jejímž zhotovitelem byl Tobias Meissner v roce 1725. Skříň má přitom zajímavé, ale pro varhanáře špatně použitelné řešení. Skládá se ze dvou samostatných věží, které jsou spojené nižší nikou. Půdorysně se jedná o kruhovitě polygonální objekty se subtilním uspořádáním bez jediného pravého úhlu! Do netradiční konstrukce musely být vměstnány třímanuálové varhany s mechanickou trakturou a 34 resjtříky. Pro Hlavní a Sólový stroj bylo zapotřebí zhotovit kosodelníkové vzdušnice, které více respektují složitost skříní. Dále byly tyto stroje rozděleny na basovou část C-h a diskantovou část c1-d3, která je umístěna v postamentu. Nástroj má 9 vzdušnic a velice složitě vedenou mechanickou trakturu.

Z Meissnerových varhan se zachovalo 2x 13 prospektových píšťal ze dvou Principálový rejstříků a Subbass. Ten ale pro svůj špatný stav posloužil pouze jako vzor kopií a po konzervaci byl uložen u nástroje. Starší jsou ještě prospektové píšťaly pozitivu (1772-75 pražský varhanář Jan Mátl ?) a píšťaly rejstříků Major Bass 16´a jedna řada Cornet Bass 6´ (Schiffner ?). Hrací stůl se nedochoval, ale tvar varhanní skříně jasně ukazuje na použití samostatného stolu. Je možné, že se v té době jednalo o unikátní a v naší zemi prvně uplatněný varhanářský jev. Nový hrací stůl vychází z architektury skříně a je zhotoven podle návrhů Pavla Havlase a Jaromíra Kánského.

Zvukový ideál spojený s menzurami píšťal byl pro nedostatek dochovaného materiálu ovlivněn vzorem slezského varhanářství 18. století, odkud pocházela praxe Tobiase Meissnera. V nástroji byl rovněž obnoven zvukový efekt Rossignol (slavíčí hlas) po kterém se našly stopy na varhanní skříni a zvonkohra Carillon umístěná v hracím stole.

Dispozice: Ing. Marek Čihař, MgA. Pavel Černý
Technické řešení: Ing. Marek Čihař, Mgr. Jaromír Kánský
Technická dokumentace: Mgr. Jaromír Kánský
Architektura: Ing. Pavel Havlas
Restaurování polychromie: ak. malíř Peter Stirber a kolektiv
Intonace: Josef Brachtl
Archivní průzkum: Ing. Marek Čihař

Hudební ukázka: R. Hugo (stáhnout mp3)

Dispozice

 
I. Manuál – Hlavní manuál  C,D-d3
1. Bourdon Flaut  16´
2. Principal 
3. Quintadena 
4. Gems Horn 
5. Octav 
6. Nacht Horn 
7. Quint 
8. Superoctav 
9. Mixtur 6-8f 
10. Cimbal 3f  1 1/2´
II. Manuál – Sólový Manuál  C,D-d3
11. Principal 
12. Flaut Amabile 
13. Gamba 
14. Unda maris 
15. Biffara ab c´ 
16. Octav 
17. Rohr Flaut 
18. Superoctav 
19. Mixtur 4f  1 1/2´
20. Tromba 
III. Manuál – Pozitiv  C,D-d3
21. Copula Major 
22. Principal 
23. Flaut 
24. Octav 
25. Quint  1 1/2´
26. Mixtur 3f 
27. Carillon ab c´ 
Pedál  C,D-d1
28. Major Bass  16´
29. Sub Bass  16´
30. Octav Bass 
31. Superoctav Bass 
32. Cornet Bass 3f 
33. Posaun  16´
34. Tromba Bass