ČeskyDeutschEnglish
Varhanářská dílna Kánský - Brachtl: Úvodní strana / Naše nástroje
Fotografie
Humpolec, kostel sv. Mikuláše
 

Humpolec

Někdy začátkem roku 2003 nám do dílny volal z USA pan Stanislav Kotyza, že se rozhodl darovat do kostela sv. Mikuláše ve svém rodném městě Humpolci nové varhany. Za měsíc přiletí a chce vidět první návrhy. Bylo to neočekávané. Ihned jsme se vydali do tohoto města, které je známé především Hliníkem a pivem. Cestou jsme navštívili nedaleký Pelhřimov (abychom věděli, do čeho jdeme...).

Gotický kostel sv. Mikuláše v Humpolci je v písemných pramenech připomínán již r. 1233. V letech 1721-22 byla svěřena jeho oprava a přestavba J. B. Santinimu, který mistrně dovedl skloubit sloh gotický s barokním – barokní gotika.

Při návrhu nového nástroje jsme sledovali tento mistrův odkaz ve tvaru varhanní skříně a citaci v detailech. Jedná se o ranně barokní, ale i starší koncepci. Na úzkém základu vyrůstá plochá skříň, která je přerušena polygonální vysokou středovou věží. Profilace říms jsme zvolili moderní jednoduché, které jsou v kontrastu s historizujícími řezbami. Nástroje, ze kterých inspirace vychází, se stavěli v oblasti jižního Německa a severní Francie. Dle tehdejší praxe je celá skříň postavena z masivního dubového dřeva, které je ručně hoblované. Pedálová ohrada je z měkkého dřeva a je umístěná za hlavní skříní vzadu. Stejně jako oltář jsou i varhany opatřeny zavíracími dveřmi. Nástroj tak má „dvojí tvář“, kdy v postní době je zavřený hlavní stroj, jak bývalo zvykem. Tyto dveře bývaly na varhanách běžné, ale v naší zemi se již nikde nedochovaly.

Bohaté řezby, které jsou dílem F. Nedomlela z Bruntálu, jsou rovněž zhotoveny z dubu. Při pozorném prohlížení najdeme v nich skrytou symboliku. Na prostřední věži se nachází hlava anděla. Má vyrovnaný a jasný výraz, který symbolizuje dobrou myšlenku daru těchto varhan a také snad požehnání každého dobrého díla. Z tváře vyzařuje čistota, vyrovnanost a pevný řád. Na bočních věžích jsou menší hlavičky, které už vyjadřují emoce. Ty vždy do díla přináší člověk, dílo je tedy živé! Na levé straně je pláč a na pravé radost. Z rostlinného motivu řezeb vylézají skrytě ještě další postavy, jsou to démoni. Ty také provázejí každé dílo, někdy skrytě a jindy zcela otevřeně.

Při návrhu nástroje jsme dispozičně vycházeli z ranně barokních varhan. Požadavek investora – zpěvný a barevný nástroj, je zde zastoupen 25 rejstříky ve dvou manuálech a pedálu. Hlavní stroj, který se nachází za zdobeným prospektovým Principálem, má 11 rejstříků a je plně vybudován. Echo stroj má ráz prsního stroje, nachází se nad zabudovaným hracím stolem a je disponován množstvím 9 barevných rejstříků. Pedál s pěti hlasy je umístěný vzadu. Za pedálem jsou klínové měchy, které lze také v případě potřeby ručně ovládat pomocí provazů.

Varhany jsou čistě mechanicky ovládány a mají 5 dubových zásuvkových vzdušnic, které jsou rovněž vyrobeny barokním způsobem.

Dispozice, technická dokumentace: Mgr. Jaromír Kánský
Dispozice, intonace: Josef Brachtl
Řezby: František Nedomlel
Kovářské práce: Josef Ničman
Investor: Harmony Foundation, Stanislav a Marta Kotyzovi

Dispozice

 
Hlavní stroj: 
Montre 
Flutte 
Bourdon 
Salicional 
Prestant 
Flutte 
Quint 
Doublette 
Fourniture 4x 
Cornet 5x 
Trompette 
Prsa: 
Nachthorn 
Unda maris  8´od c1
Fugara 
Flutte 
Nazard od c1 
Doublette 
Tierce od c1 
Larigot 
Voix humaine 
Pedál: 
Subbass  16´
Octavbass 
Quint 
Prestant 
Bombarde  16´
Spojky: 
I/P, II/P, II/I 
Kanálové tremolo, Cymbelstern