ČeskyDeutschEnglish
Varhanářská dílna Kánský - Brachtl: Úvodní strana / Naše nástroje
Fotografie
Praha, sv. Ignác
 

Praha 2, sv. Ignác

Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova nás pověřila velkým úkolem, rekonstruovat varhany z roku 1911 od Em. Š. Petra s opusovým číslem 200.

Varhany stály na kůru do roku 1987, kdy byly rozebrány z důvodu stavebních úprav kůru a jeho statiky. Od 90. let byla snaha nástroj znovu postavit. Nástroj bylo nutné ale důkladně předem restaurovat. Při průzkumu se zjistilo, že chod pneumatické traktury byl nespolehlivý a servis nástroje byl obtížný. Petr při stavbě varhan s výpustnou pneumatickou trakturou zvolil příliš jednoduché řešení. To vykazovalo časté závady a nesnadnou regulaci. Varhanní skříň byla velmi malá na tak velký nástroj. Naprostá absence volného místa znemožňovala většinu oprav. To vedlo k omezení použitelnosti tak, že velké pedálové hlasy nebylo možné po letech zprovoznit vůbec.

Několik let se vedla odborná diskuze na téma, jakým způsobem obnovit nástroj Petra tak, aby se jednalo o stylově čisté řešení se zaručenou funkčností. Aplikovat do nástroje nově zhotovenou výpustnou pneumatickou trakturu nebo se vrátit ke konstrukci mechanicko-pneumatické traktury z konce 19. století? Oba názory jsou správné, a proto rozhodnutí je otázka zkušeností a volby.

Realizovaný projekt je novostavbou varhan za použití píšťalového fondu původního stavitele varhan. Nástroj je zcela nově postaven s mechanickou tónovou i rejstříkovou trakturou. Ovládání traktury je umožněno přes mechanicko-pneumatické zařízení Barkerovy páky. Zde jsme vycházeli u manuálů z konstrukce Em. Š. Petra, kterou jsme zdokonalili. V pedálovém stroji je zvolena realizace na mechanicko-pneumatické-výpustné Barkerově páce. Zkoušky různých variant trvaly 4 měsíce a vybrané byly podrobeny náročnému testu. Při něm byl každý tón „zapnut“ 230 000 krát. I po tomto testu nevykazovalo modelové zařízení žádné opotřebení.

1680?varhanní skříň
1912Em. Š. Petr – nový nástroj, pneumatická traktura
2013Kánský - Brachtl – rekonstrukce varhanní skříně, novostavba varhan
Jaromír Kánský – ideový návrh, konstrukce, kompletace Barkerovy páky
Josef Brachtl - intonace
ak. restaurátor Peter Stirber – restaurování povrchové úpravy

Hudební ukázka: Pražské jaro 2014 (stáhnout mp3)

Hudební ukázka: Toccata b moll - improvizace Vladimír Roubal 2014 (stáhnout mp3)

Hudební ukázka: Flétnové duo - improvizace Vladimír Roubal 2014 (stáhnout mp3)

Hudební ukázka: Toccata c moll - improvizace Vladimír Roubal 2014 (stáhnout mp3)

Dispozice

 
I. Manuál: C - g3 = 56t.  
1. Principál  16´
2. Principál 
3. Kryt hrubý 
4. Flétna harmonická 
5. Corno 
6. Viola alta 
7. Salicionál 
8. Grand doublett  5 1/3´
9. Oktáva 
10. Flétna 
11. Fugara 
12. Cymbál 3x 
13. Mixtura 4x  2 2/3´
14. Tromba 
II. Manuál: C – g3 = 56t. 
15. Bourdon  16´
16. Principál 
17. Kryt 
18. Kvintadena 
19. Flétna koncertní 
20. Gamba 
21. Dolce 
22. Vox angelika 
23. Oktáva 
24. Flétna 
25. Houslovka 
26. Mixtura 3-4x  2 2/3´
27. Klarinet 
III. Manuál – Žaluziový stroj: C – g4 = 68t.  
28. Salicet od c°  16´
29. Principál 
30. Kryt jemný 
31. Flétna rourková 
32. Aeolina 
33. Vox coelestis 
34. Oktáva 
35. Flétna rourková 
36. Pikola 
37. Doublett 2x  2 2/3´
38. Oboe 
39. Cor anglais 
40. Vox humana 
Pedál: C – f1 = 30t. 
41. Grand Bourdon  32´
42. Principálbas  16´
43. Subbas  16´
44. Violonbas  16´
45. Bourdonbas  16´
46. Salicetbas  16´
47. Kvintbas  102/3
48. Principál 
49. Bourdon 
50. Violoncello 
51. Pozoun  16´
52. Fagot  16´
rejstříky Vox angelika = Dolce s vlastním tremolem na píšťalnici 
Vox humana = Cor anglais s vlastním tremolem na píšťalnici 
Spojky:  
Spojky mechanické v hracím stole  I/P, II/P, III/P
Spojky mechanické v Barkerové páce  II/I, II/I 16´, II/I 4´,III/I, III/I 16´,III/II, III/II 4´, III/II 16´, III 4´
- kuželkové vzdušnice všech strojů 
- mechanická tónová i rejstříková traktura  
- paměťové zařízení - Setzer